Frogland
Frogland
Frogland
Frogland
Frogland
Frogland
Frogland

FROGLAND.NL

SMV 380 technische ondersteuning

terug naar begin ?

klick op wapen

terug naar kramperen?

klick op deze text

foto's vergroten, Klick op de betreffende foto

Teksten zijn letterlijk overgenomen van de originele gegevens, hierdoor kunnen er achterhaalde gegevens in staan, inclusief een veelvoud van “kommagebruik”.


Technische gegevens en onderhoudsaanwijzingen.

Betreffende de SMV Toercaravans: 380 + 460 + 525 + 590  bouwjaar 1982


Bandenmaten:

SMV 380         =          155 SR 13        Radiaal =        2,5       atm. Bandenspanning (+1/2 = advies ANWB)

SMV 460         =          175 SR 13        Radiaal =        2,7       atm. Bandenspanning

SMV 525         =          175 SR 13        Radiaal =        3,0       atm. Bandenspanning

SMV 5090       =          155 SR 13        Radiaal =        2,6       atm. Bandenspanning

Kontroleer altijd zelf de juiste bandenspanning.

Onjuiste spanning kan namelijk minder goede wegligging tot gevolg hebben en snellere bandenslijtage.

Bij langdurig stilstaan van de caravan de banden niet volbelast laten, maar iets uit de veren te plaatsen.


Algemeen onderhoud van de caravan

Aanbeveling verdient b.v. eens per jaar een algemene onderhoudsbeurt, afhankelijk van het gebruik.

Kosten daarvan zijn altijd lager dan later na geen of slecht onderhoud, indien dan vernieuwingen moeten worden uitgevoerd die dan voorkomen hadden kunnen worden.

De importeur van de SMV-Caravans heeft al nodige onderdelen en wil u graag adviseren.


Onderkant vloer van de caravan.

Deze dient van tijd tot tijd ook te worden gecontroleerd.

Zeker na slecht weer, veelvuldig gebruik en in de winter is het mogelijk dat hier of daar een nieuwe anti rottingslaag moet worden aangebracht tegen de onderkant van de caravanvloer.

Geen tectiel of teerproducten hier te gebruiken, daar dit alleen maar tot condensvorming in de caravan kan leiden.

Het speciale anti-rottingsmiddel is verkrijgbaar bij de importeur van de SMV-Caravans.


Chassisdelen en de dissel SMV 380 – 460 – 525.

Deze zijn gegalvaniseerd, maar natuurlijk kan hierbij ook aanslag optreden, b.v. door gladheidsbestrijdingsmiddelen op de wegen.

De aanslag dient dan te worden verwijderd, plaats schoongemaakt en een behandeling met een verfcoating.

Bij de SMV 590 is het chassis en de dissel in het aluminium uitgevoerd.


Schokdempers.

Deze hebben een bepaalde levensduur, afhankelijk van rijstijl en gebruik caravan e.d.

Een caravan staat ook langer stil op één plaats dan een automobiel.

Aanslag op bewegende delen van de schokdempers is goed mogelijk, dus ook op het boven-blankmetalen pendeel.

Nabijheid van water of zelfs zout water kan zeker ook roestaanslag geven.

Regelmatige controle en onderhoud is hier ook geboden.

Een roestwerend middel zal zeker kunnen helpen.

En kan zo voorkomen worden, dat deze delen bij het rijden (door b.v. felle stoten van kuilen, etc. in het wegdek) geforceerd zouden kunnen worden, zodat de schokdempers vroegtijdig vervangen moeten worden.

Onregelmatig afslijten van banden kan ook komen door defecte schokbrekers.

Dit ook indien de diameter van een buitenband anders is dan die op het andere wiel.

Dit kan voorkomen, dus aandacht hieraan is ook van belang.

Een gelijke afmeting band kan verschillen in diameter met een ander merk band.


Perspex- of plexiglasruiten.

Voor spraymiddelen in de z.g. spuitbussen zijn deze materialen zeer gevoelig.

Ook hitte uitstraling, door b.v. een brandende kaars bij het raam, kan vervorming van dit glas tot gevolg hebben.

Kokend vet op het gasstel kan door de grote hitte uitstraling  niet meer te herstellen schade d.g. ruiten veroorzaken.

Ruiten die bij slecht weer met vuil en/of modder bedekt zijn, dienen eerst flink met schoon water afgespoeld te worden.

NIET MET DOEKEN OF LAPPEN, E.D. WRIJVEN, OMDAT DAN KRASSEN ZULLEN ONTSTAAN IN HET GLAS!

Eventuele krassen (niet te diepe te verwijderen met een speciaal perspexpoetsmiddel.

  

Condensvorming tussen dubbel ramen

Mocht er toch nog eens enige condensvorming tussen een dubbel raam optreden, dan kunt u de plugjes uit het raam nemen, zodra de zon schijnt.

Vóór de zon verdwijnt, dan direct de plugjes weer in het raam zetten.

Dit enige malen herhalen, tot de condensvorming verdwenen is.

Het is wel een geduldwerkje.


Lak op buitenwand caravan alsook aluminium sierlijst.

Ook hier is schoonhouden en onderhoud belangrijk.


Binnenbetimmering in de caravan.

Deze moet ook “ademend” blijven en niet glanzend.

Bij eventueel schoonmaken dus voorzichtig te behandelen, raadpleeg hierover de SMV importeur, alvorens een wel goedbedoelde behandeling toe te passen, die wellicht verkeerd uit kan pakken.

Dus niet zomaar lakken of zo, waardoor het “ademend”- karakter voorbij kan zijn en condensvorming op zal treden.

De SMV-caravanimporteur heeft hiervoor een speciaal Zweeds lakmiddel!


Ventilatie in de caravan.

Één van de plus-punten in de SMV-caravans is: de juiste ventilatie, zodat condensvorming kan worden voorkomen, zelfs in moeilijke jaargetijden en bij grote klimaatverschillen, ook in de winter.

Zeer doelmatig is daarbij het speciale, Zweedse dubbelglas dakvenster, dat als altijd blijvend ventilerend is uitgevoerd.

En in de SMV-caravan kan het keukenraam altijd geopend worden.

Beneden in de vloer bij de “Alde” CV-kachel is er ook een ventilatierooster aangebracht, waardoor frisse lucht naar binnen kan komen.

Indien de kachel brand, wordt die zelfs licht voorverwarmd, hetgeen mede een prettige verwarming tot gevolg heeft.

Ook deze inbouw/montage voldoet aan de hoge Zweedse keuringseisen.

Mocht er toch ergens op het raam condensvorming ontstaan, kan toch te weinige ventilatie of b.v. een rolgordijn hiervan de oorzaak zijn.

Warmtegeleiding langs de ramen kunnen n.l. door rolgordijnen of vitrage, e.d., belemmerd worden.


Ventilatie bij de koelkast.

Ook hier is de juiste ventilatie toegepast en de inbouw/montage is volgens de Zweedse veiligheidsvoorschriften uitgevoerd, vandaar het ventilatierooster in de buitenwand, alsmede een afgeschermde ventilatieopening in de vloer onder de koelkast.

Voor gebruik in de zomer ideaal, want dan wordt de meest mogelijke ventilatie verlangd om ook bij zeer hoge buitentemperaturen te kunnen blijven werken, ook wanneer er zeer weinig koeling is van buitenaf, b.v. door felle, hete zon op de buitenwand van de caravan.


“Electrolux”-ventilatoren in dak van de caravan.

SMV 525         1 stuks, links achter

SMV 590         1 stuks, links achter

Volgens Zweeds voorschrift altijd open ventilerend!

Door de kap van de ventilator boven op het dak van de caravan los te schroeven, kan het bokkeringsringetje worden verwijderd, zodat de ventilatie te openen en te sluiten is binnen. (In Zweden is dit echter niet toegestaan).


“Electrolux”-koelkast en eventuele storing.

U dient dan direct “Electrolux”-Nederland, Weesperstraat 118, Diemen, op te bellen (Tel. 020 – 993101 of 904610 of 904729), of u eventueel een afspraak kunt maken met de TECHNISCHE DIENST, om te servicedienst bij u langs te sturen voor het verhelpen van het euvel.

(Raadpleeg echter eerst de gebruiksaanwijzing van de koelkast).


Kogeldruk en belading van de caravan.

SMV 380 & 590 = 50kg. SMV 460 & 525 = 60 kg.

Kogeldruk blijft echter ook afhankelijk van de betreffende trekauto.

Bovenstaande drukgewichten zijn echter het minimum.

  

Onvoldoende drukgewichten, onjuiste belading, foutieve bandenspanning e.d. kunnen de caravan minder vast op de weg doen zijn.

Indien de achtervering van de automobiel leidt tot te ver doorzakken bij aankoppelen van de caravan, dan zal het nodig zijn bij de automobiel daaraan iets te doen.

Correctie d.m.v. alleen meer gewicht geven geheel aan het einde achter in de caravan zou tot moeilijkheden kunnen leiden.

Een SMV caravan moet gewoon goed -zonder problemen- te trekken zijn.

Ook overbelading van de caravan moet voorkomen worden.

Met de auto/caravancombinatie dient u te rijden, zoals de weg het toelaat.

De maximum snelheid, die is toegestaan, dient te worden aangehouden.

Het rijden met te hoge snelheid op slechte wegen kan alleen maar naar schade leiden, zeker indien dan ook nog van ove5rbelading sprake is.

Niet in alle landen wordt trouwens aangegeven, dat er een slecht wegdek nadert.


De caravan beschermen tegen diefstal.

Wij kunnen u een goed hangslot met lange stalen beugel leveren, dat ook door het gat in de koppeling kan worden aangebracht.

Ook voor de disselkast zijn hangsloten met stalen beugel leverbaar.


Het opkrikken van de caravan.

Een krik alleen te plaatsen onder de twee lange, dikke chassisbalken (dat zijn die, welke in het verlengde vanaf de trekdissel to0 achter onder de caravan zijn aangebracht).

Nooit dus onder de as of onder lichte chassisdelen, die dwars onder de caravan aanwezig zijn.

Ook nooit onder veren, schokdempers enz.


Vernieuwen van vet in de lagers van de wielen.

B.v. elke 10.000km en aanbevolen wordt ook tussentijdse controle.

Bij de SMV 380, 460 en 525: is achter de wieldop in het midden van de remtrommel een dop.

Bij de SMV 590 is er geen wieldop, maar in het midden van de velg en remtrommel een dop.

Deze dop VOORZICHTIG wegnemen.

Daarachter bevindt zich rond het midden van de moer het lagervet.

Ziet dit zwart, dan vervangen door nieuw lagervet, NOOIT ECHTER TE VEEL VET, want dit kan doorzweten bij de vetkering in de remtrommel veroorzaken en tot de remvoeringen doordringen, met alle gevolgen van dien.


Bladveerpakketophangingen bij de SMV 380, 460 en 525

Deze ophangingen zijn in nylon lagers.

Mocht het voorkomen dat deze na verloop van tijd gaan piepen of kraken (oorzaak kan b.v. zijn: gebruik van de caravan in verschillende jaargetijden en klimaatverschillen, etc), dan dient men de caravan met de wielen van de grond te plaatsen, de moeren wat los te draaien van de veerophanging, zodat deze iets naar buiten getikt kunnen worden.

Daarna in te spuiten met b.v. grafietolie en dan weer naar binnen te tikken en de moeren vast draaien.


Watertanks in de caravan.

Bij de SMV 380:          2 stuks watertanks van 15 liter elk (onder wasbak in het toilet)

Bij de SMV 460:          2 stuks watertanks van 15 liter elk (onder wasbak in het toilet)

Bij de SMV 525:          2 stuks watertanks van 15 liter elk (in de kledingkast)

Bij de SMV 590:          2 stuks watertanks van 15 liter elk (in de kledingkast)


Water in de watertanks.


Gedurende langere afwezigheid en bij niet gebruik van water in de caravan, geen water in de tanks laten staan.

De slangen uit de tanks nemen, de tanks ledigen en dan open laten staan.

Waterpompen (elektrische) ook altijd goed schoon houden.

NOOIT DROOG LATEN LOPEN


Waarschuwing tegen bevriezen van drukwatertanks, -leidingen en warmwatervoorzieningsinstallatie in de caravans.

  

Indien de caravan buiten gebruik is en de buitentemperatuur bevriezing kan veroorzaken, is het nodig de drinkwatertanks, -leidingen (bij de SMV 525 en de SMV 590 ook de drinkwaterleidingen in en rond de drinkwatervoorziening en elektrisch 220 volt element!!), af te tappen, leeg laten lopen en door te blazen, opdat bevriezing van het water uitgesloten is en dus geen schade kan aanbrengen aan die leidingen, de waterpomp en de apparatuur in de caravan.


Waterleidingen in de winter bij gebruik.

Aan-en afvoerleidingen zijn in de caravan gemonteerd en rondom nabij de centrale verwarmingsbuizen geleid, opdat bevriezing voorkomen kan worden.


Afvoerwater van gootsteen in keuken en van de wasbak in toiletruimte.

Loopt door de caravan binnen naar één afvoerpunt en naar buiten.

Bij de SMV 380 en 460, afvoerpunt onder de caravan, rechts voor.

Bij de SMV 525 en 590, afvoerpunt onder de caravan, rechts achter.

Het afvoerpunt wat onder de caravan uitkomt, regelmatig te doen controleren op verstopping door ijs, sneeuw of modder en vuil.


Plaatsing van gevulde watertanks in de verwarmde caravan.

Indien deze juist met koud water gevuld zijn kan er aan de buitenkant van de tanks een flinke condensvorming ontstaan en kan dit weer oorzaak zijn van water op de vloer in de caravan, maar ook vochtvorming binnen op de ramen.

Het verdient dus aanbeveling watervorming vanaf die tanks zo direct mogelijk te verwijderen en deze te blijven controleren.

Natte kleding en huisdieren -als honden en zo- kunnen in de verwarmde caravan ook condensvorming veroorzaken.

In dit geval zal men meer moeten ventileren.


Sleutel in slot van buitendeur.

Indien de sleutel in het6 deurslot is, de deur openzwaait en tegen de deurstop komt, kan zo een deuk in de caravanwand komen.

Na de stop kan de deur namelijk nog wat doorveren.

Ons advies dus: laat sleutel niet in de deur zitten.


Voor- en achterramen in de caravan.

Indien nabij of tegen de dubbele ramen druk wordt uitgeoefend, dan zouden de dubbele ruiten tegen elkaar kunnen komen, met het gevolg, dat zich daardoor schuurstrepen gaan vormen, die nooit meer te verwijderen zijn.

Door met de rug tegen de binnenkant van de ramen te gaan zitten en/of leunen of bij het gebruik van een bovenbed te duwen en/of te liggen oftewel bij ruwheid in de caravan zou zoiets kunnen.

Ook is ons gebleken, dat uit de dubbele ramen plugjes zijn verwijderd, die er nadien niet meer zijn aangebracht.

Er is dan geen “luchtkussen” tussen beide ruiten van het raam aanwezig en b.v. bij winddruk tijdens het rijden op de buitenruit, kunnen beide ruitdelen tegen elkaar komen en zouden ook bovengenoemde schuurstrepen kunnen ontstaan, welke dus nooit meer te verwijderen zijn.

In het geval van die schuurstrepen tussen de ruiten van de ramen, kan dus geen beroep worden gedaan op enige garantie!


Installaties en apparatuur in en aan de SMV caravans.

Indien door derden aan die apparatuur en/of installaties is gewerkt, vervalt elke aanspraak op garantie.

Voor alle service werkzaamheden kunt u bij ons terecht.


Dak van caravan.

Het is van belang ook de dakbeplating steeds goed schoon te houden en eens in de was te zetten.

Dit bevordert niet alleen de afwatering, maar ook een betere waterafstoting bij naden en rubber dichtingen.

Ook daken van gebouwen moeten onderhouden worden, dus ook van caravans.

  

>Ga naar "SMV het EI van Columbus"<

>Ga naar SMV "Technische ondersteuning en onderhoud"<

>Ga naar SMV "Elektrische apparatuur en aansluitingen"<

>Ga naar SMV "Gas en gasapparatuur"<

>Ga naar SMV "Elektronische remmen"<