Frogland
Frogland
Frogland
Frogland
Frogland
Frogland
Frogland

FROGLAND.NL

SMV 380 elektrische apparatuur

terug naar begin ?

klick op wapen

terug naar kramperen?

klick op deze text

foto's vergroten, Klick op de betreffende foto

>Ga naar "SMV het EI van Columbus"<

>Ga naar SMV "Technische ondersteuning en onderhoud"<

>Ga naar SMV "Elektrische apparatuur en aansluitingen"<

>Ga naar SMV "Gas en gasapparatuur"<

>Ga naar SMV "Elektronische remmen"<

Teksten zijn letterlijk overgenomen van de originele gegevens, hierdoor kunnen er achterhaalde gegevens in staan, inclusief een veelvoud van “kommagebruik”.


Informatie betreffende Elektrische apparatuur en aansluitingen

Elektrische waterpompen.

SMV 380 & 460          Elektrische dompelpomp in watertank

SMV 525 & 590          Centrale elektrische waterpomp “Shurflo”

Indien de motor van deze “Shurflo” waterpomp toch eens aanslaan als er geen water wordt getapt in de keuken of in de toiletruimte, dan dient u te controleren of misschien wat lucht in de leiding ergens is gekomen, b.v. bij het vullen van de watertank of als de slang niet helemaal goed in de watertank is gestoken.

Dit is simpel even te corrigeren, de slang uit de watertank halen en die wat doorblazen.

(zie voor elektrisch stroom 12 volt ook hoofdschakelaar in het schakelpaneel.


Schakelaars voor bediening water.

SMV 380: Schakelaar bij afloop in gootsteen (keukenunit).

SMV 460: Schakelaar links beneden op vloer (in toiletruimte).

SMV 525: Voor keukengootsteen = bediening kranen op het aanrecht.

SMV 590: In de toiletruimte = links beneden op de vloer.


Koelkast in caravan tijdens rijden op 12 volt ingeschakeld:

In de gebruiksaanwijzing voor de “Elektrolux” koelkast staat o.a. vermeld: “het is aan te bevelen tijdens het rijden met de auto/caravan combinatie de koelkast in te schakelen op 12 volt en in geen geval dan aan te sluiten op de gasfles.

Begrijpelijk is, dat laatste door “Elektrolux” is gedaan als een soort veiligheidsmaatregel, opdat geen brandende gasvlam (hoe goed beveiligd of gezekerd) in de caravan zal zijn tijdens een rit op de weg.

“Elektrolux” geeft echter ook een 12 volt verbruik aan van 8 Ampère.

Hierdoor zal dan wel het laden van de caravan accu tijdens het rijden niet meer geschieden of miniem zijn.

En uitgeputte accu moeilijk onder het rijden te laden zijn, waarbij ook de zekering nog buiten werking kan geraken.

Verzuimt men dan ook nog de 12 volt stand aan het einde van de rit uit te schakelen, dan zal men snel met een lege caravan accu te maken hebben.

Wanneer u de koelkast dus tijdens het rijden niet op 12 volt inschakelt, dan zal het laden van de caravan accu niet belemmerd worden en hebt u aan het einde van de rit een geladen accu en stroom in de caravan.


Zekeringen-contacten 12 volt.

Deze dient u regelmatig te controleren.

Eventuele aanslag verwijderen en de contacten blank houden.

Niet goede verbindingen kunnen de elektrische stroom niet goed doorgeven of kunnen storingen tot gevolg hebben, o.a. zou daardoor ook het laden van de caravan accu belemmerd kunnen worden tijdens het rijden met de caravan.

  

Het doorslaan van een zekering:

Bij een eventuele storing in de elektrische leiding (en) op 12 volt, is het nuttig eerst na te gaan of wellicht een zekering defect is en/of vervangen moet worden.

Ook als de accu in de caravan bijna leeg is en dan te veel spanning krijgt van de auto-dynamo, kan als veiligheid een zekering doorgeslagen zijn.

Ook dit controleren en corrigeren.

Zekeringen 12 volt                                         SMV 380         SMV 460         SMV 525         SMV 590

Bij accu: zweef-zekeringhouder:                   8 ampère         8 ampère         8 ampère         8 ampère

Voor vaste stroomdraad+ elektrische rem en koelkast.

in schap boven keuken.                                 SMV 380         SMV 460         SMV 525         SMV 590

                                                                        8 ampère         16 ampère       16 ampère       16 ampère

Voor koelkast                                                 8 ampère         (combinatie)   (combinatie)   (combinatie)


Plaats diode & relais in de caravan:

Bij de SMV 380: Diode & relais in kastje boven de keuken achter paneel.

Bij de SMV 460-525-590, wordt alles geregeld in het elektronisch schakelpaneel in de caravan naast de buitendeur.

Eventuele retourgang van stroom 12 volt wordt hierin verhinderd.

  

Accu in de caravan.

SMV 380 & 460:         onder in de kleerkast

SMV 525 & 590          in droogkast beneden achter/naast de kachel


Onderhoud accu.

Deze moet natuurlijk goed behandeld worden.

Regelmatige controle van de accu en het accu-water in de accu is nodig, minimaal 1 X per maand.

Wordt de accu enige tijd niet gebruikt, dan is het beter deze uit de caravan te nemen, op een droge plaats te bewaren en af en toe bij te laden.

Een caravan accu heeft, gelijk aan een auto accu, natuurlijk geen onbeperkte levensduur.

Een goede verzorging zal de levensduur zeker vergroten.


Ontluchting bij de accu.

Hiervoor is een speciaal slangetje de accu, door de vloer, voor afvoer.

U dient er op te letten, dat dit niet verstopt raakt.


Plaats acculader bij de accu:

SMV 380 en 460: Onder in de kleerkast, bij de accu.          

SMV 525 en 590: In droogkast bij accu.

Voor de acculader is hier ook een speciale 220 volt contactdoos beschikbaar.

Indien de caravan niet op 220 volt is aangesloten, moeten altijd de klemmen van de acculader van de caravan-accu verwijderd zijn, daar anders de accu ontladen zal.


Los hangende draad voor 12 volt in de caravan.

Deze draad is te gebruiken voor aansluiting van Radio, TV, e.d. op 12 volt, deze draad is direct bruikbaar.

SMV 380 in bovenschap naast kleerkast

SMV 460 achter bij de vensterbank

SMV 525 aangesloten 12 volt contactdoos naast de droogkast

SMV 590 aansluiting radio en tv gereed.


Binnenverlichting caravan 12 volt.

                                                                        SMV 380         SMV 460         SMV 525         SMV 590

TL verlichting interieur          8 watt             2 stuks             2 stuks             3 stuks             4 stuks

Verlichting in toiletruimte     15 watt           1 stuk              1 stuk              1 stuk              1 stuk

Verlichting hanglamp            25 watt           1 stuk              1 stuk              1 stuk              1 stuk

Spotlight interieur                  10 watt           ---------             1 stuk              1 stuk              1 stuk

  

Buitenverlichting caravan 12 volt.

Breedtelichten voor                5          watt

Buitenlicht (naast de deur     18        watt

Achterlichten                         5          watt

Stoplichten                             21        watt

Richtingaanwijzers                21        watt

Kentekenplaatverlichting      5          watt


Schema 7-polige stekker caravan/contactdoos auto 12 volt.

L          =          linker richtingaanwijzer

54G     =          Vaste stroomdraad binnenverlichting caravan, 4 mm2, minimaal 2,5 mm2 kabel i.v.m. het laden accu in de caravan.

31        =          massa (4mm2)

R          =          rechter richtingaanwijzer

58R      =          Achterlichten/breedtelichten/voorlichten

54        =          Stoplichten/remlichten

58L      =          Achterlichten/breedtelichten/voorlichten


Schema 3 polige stekker caravan/contactdoos auto (zie apart remschema)

Uitsluitend t.b.v. een separate regelaar in de automobiel voor allen remmen van de caravan vanuit de auto.

Elke SMV caravan wordt in standaard uitvoering geleverd met de unieke “elektronic” remkrachtregelaar en elektrische wielremmen.

  

Daarnaast is er dan als extra een separate regeling mogelijk via de 3 polige contacten.

Wel of geen 3 polige aansluiting, de caravan remt dus altijd elektronisch via de 7 polige contacten.


Schoonhouden van 7- en 3-polige contacten.

Deze altijd zeer goed schoonhouden en tegen corrosie beschermen.

Een goede contactspray (niet kunststof aantastend in de contacten) aanwenden, regelmatig, is onontbeerlijk voor goede contacten.

Defecte stekker/contactdozen direct te vervangen door nieuwe.

Contactspray en contactdozen kunnen wij u uit voorraad leveren.


Alleen voor de SMV 380 geldend:

Indien om wat voor reden ook, geen elektrische stroom meer vanuit de caravan accu kan worden verkregen en men wil 12 volt vanuit de autoaccu naar de caravan hebben voor verlichting etc., via de aangesloten 7 polige kabel van 7 polige stekker/contactdoos (auto/caravan), dan dient men de aansluitingen op de polen van de caravan-accu af te koppelen, daar er anders alleen 12 volt stroom naar de caravan accu zal volgen (laden dus) vanuit de auto accu, die dan leeg zal geraken en zo moeilijkheden kunnen ontstaan bij het starten van de automobiel.

Bij de SMV 460-525-590; wordt dit automatisch geregeld in het elektronische schakelpaneel.


Automatische zekeringkast voor 220 volt.

Schakelaar omhoog= AAN

Schakelaar omlaag=  UIT

Voor gebruik altijd eerst controleren of de schakelaar stand juist is.

Bij storing of sluiting in het 220 volt leidingcircuit zullen de schakelaars automatisch in de uitstand schakelen.

Na opheffing van de storing, dienen de schakelaars weer in de aan-stand te worden gezet.

SMV 380:        zekeringkast 220 volt tegen de achterwand van de kleerkast.

SMV 460:        zekeringkast 220 volt tegen de achterwand van de kleerkast.

SMV 525:        zekeringkast 220 volt rechts naast keukenunit, onder koelkast.

SMV 590:        zekeringkast 220 volt links naast keukenunit, in kastje.


220 volt (dubbele) contactdozen in de caravan.

SMV 380 en 460:        beneden in keukenkast 1 X voor koelkast, 2e naar keuze.

SMV 380 en 460:        achter in kleerkast, 1 X t.b.v. Acculader, 2e naar keuze.

SMV 525 en 590:        in kastje onder koelkast 1 X voor koelkast, 2e naar keuze.

SMV 525 en 590:        achter in kleerkast, 1 X t.b.v. Acculader, 2e naar keuze.


220 volt contactdoos buiten op de caravan

SMV 380:        Links achter spatlap onder de caravan.

SMV 460:        Links achter spatlap onder de caravan.

SMV 525:        Rechts achter spatlap onder de caravan.

SMV 590:        Links achter spatlap onder de caravan.

220 volt speciale tegenstekker voor deze buitencontactdozen worden bij elke SMV caravan los meegeleverd.


  

  

Standen en werking schakelaars in de caravan 12 volt.

Plaats schakelpaneel in de SMV 380: binnen links naast de deur.


3 stuks, 2 standen wipschakelaars.

Parkeerlichten

Rondom, indien caravan is afgekoppeld

Buitenlicht

Naast deur

Hoofdschakelaar

Voor wel of geen stroom op alle 12 volt aansluitingen

Aan á

Uit â

Aan á

Uit â

Aan á

Uit â

Deze werkt ook als de hoofdschakelaar op uit staat

Deze werkt alleen indien de hoofdschakelaar op aan staat

Geld ook voor waterpomp en CV circulatiepomp!