Frogland
Frogland
Frogland
Frogland
Frogland
Frogland
Frogland

FROGLAND.NL

SMV 380 gas en gasapparatuur

terug naar begin ?

klick op wapen

terug naar kramperen?

klick op deze text

foto's vergroten, Klick op de betreffende foto

Teksten zijn letterlijk overgenomen van de originele gegevens, hierdoor kunnen er achterhaalde gegevens in staan, inclusief een veelvoud van “kommagebruik”.


Informatie betreffende gas en apparatuur, SMV Toercaravans: 380 + 460 + 525 + 590 


Gasdruk:

De gasapparatuur in de SMV-caravans (CV-Kachel-Gasstel-Koelkast) is afgesteld op: 300 mm/vp (=30 gram) gasdruk.

De drukregelaar van de gasfles in de disselkast is hier dus ook: 30 gram’s.

NOOIT HIERVOOR DUS EEN DRUKREGELAAR VAN 50 GRAM GEBRUIKEN !!

In principe zijn de SMV caravans uitgerust met fels(sen) PROPAANGAS, want alleen propaangas is geschikt voor het gebruik het hele jaar door, dus ook in de wintersport.

Met deze drukregelaar kunt u wel op butaangas overschakelen, indien nodig, maar butaangas is zeer koude gevoelig en zal bij enige koude en zeker zo al tegen het vriespunt niet meer bruikbaar zijn.

Butaangas bij uitzondering dan ook alleen in de zomer.


GEEN LPG-GAS.

Geen LPG gas aanwenden, daar dit alleen maar kan leiden tot storingen, defecten, etc., in gas apparatuur, ook bij uw CV-kachel, met alle onaangename gevolgen van dien.

De installaties in de caravan zijn hierop niet afgesteld.

Het propaangehalte wordt steeds minder.


Half- of volautomatische gaskoppelingen/drukregelaars

Ook uitsluitend: 300mm/vp (=30 gram’s) gasdruk uitvoering.


Speciale gaskoppelingenset.

Die kunnen wij u leveren met gebruikschema.

Deze set is door ons samengesteld, uitgaande van de installatie bij de SMV caravans.

U kunt dan altijd overschakelen op een gasfles van de camping in binnen- en buitenland.


Gas / gasfles / drukregelaar.


Bij lage en zee4r lage buitentemperaturen kan het nuttig zijn de gasfles (ook bij propaangas in de fles) en de drukregelaar (beiden in de disselkast) wat in te pakken en zo te beschermen tegen mogelijke bevriezing (ook vocht in de drukregelaar).

Valt namelijk de drukregelaar uit, dan is er ook geen gas meer naar de gaskachel en de andere apparatuur in de caravan.


Buitenlandse campings met een eigen gasleidingnet (ook voor de winter).

Er zijn campings in het buitenland, b.v. in Oostenrijk en Duitsland die over een eigen ondergronds gasleidingnet beschikken met aansluitingen voor caravans.

Die gasleidingnetten zijn dan voorzien van een centrale drukregelaar op 50 gram gasdruk,  omdat vele Duitse caravans met die afstelling zijn uitgerust.

Er zijn echter ook vele merken caravans, waaronder de SMV caravans, met een uitrusting op 30 gram gasdruk en regelaar.

Sluit men die caravan aan op 50 gram’s gasdruk, dan zullen er alleen maar storingen komen bij de gaskachel, het gasstel, of de centrale verwarmingskachel in de caravan laat het afweten.

Om dit alles te voorkomen dient u uw eigen propaanfles te gebruiken of aan te sluiten op een losse propaanfles of -cilinder van de betreffende camping.

In de speciale gaskoppelingsset (boven omschreven) is altijd hiervoor de juiste koppeling aanwezig.

Er blijken ook beheerders van campings te zijn, die nog nooit van een andere gasdruk hebben gehoord als bij hen: 50 gram.

Die persoon is gewoon niet goed op de hoogte.

Gasdruk 50 gram is voor de SMV caravans gewoon ongeschikt.


Langere propaangasslang en koppelingen.

Voor het geval u op een propaangasfles of cilinder buiten uw disselkast moet aan sluiten, is een langere propaangasslang vanuit de disselkast, gereed met gaskoppelingen voor gebruik, onontbeerlijk.

Bij wintersport is het zelfs zaak die aansluiting bij aankomst gereed te hebben.

Wij kunnen 2 a 3 meter lange slang met koppelingen uit voorraad leveren.


Centrale 3-weg kranenset: onder in de keukenkast.

Deze set heeft 3 kranen (open/dicht draaibaar) in de kleuren:

Geel    voor “Panna”             = CV kachel   

Rood   voor “Spis”    = Gasstel

Blauw voor “Kyl”     = Koelkast


  

Gaslektester in de disselkast: voor controle op lekkage in gasleidingen

Gastel                                                  : regelknoppen op spaarvlamstand zetten (niet werkend)

Koelkast                                              : niet werkend (afsluiten)

CV kachel                                           : niet werkend (afsluiten)

Gasfles in de disselkast                      : gaskraan open draaien

De 3 hoofdkranen in de keukenkast : open draaien

Gaslektester-vloeistofreservoir (in disselkast) naar boven draaien in horizontale stand.

Pijpje in reservoir komt dan in de vloeistof.

Indien er geen gasbellen in het vloeistof reservoir vormen, dan is er geen lekkage in de gasleidingen.

Komen er echter wel gasbellen in het reservoir van de gaslektester, dan is ergens in een gasleiding een lek.

U dienst dan stuks voor stuk de hoofdgaskranen (blauw-geel-rood) in de caravan te sluiten.

Na elke kraansluiting nagaan of de gasbellen gestopt zijn.

Stoppen de gasbellen na kraansluiting, dan is de lekkage in de leiding van de betreffende kraan naar het aangesloten toestel.

Blijven de gasbellen verschijnen ook nadat de 3 hoofdkranen (blauw-geel-rood) gesloten zijn, dan is de lekkage in de gasleiding van de gasfles in de disselkast tot genoemde centrale kranenset in de caravan.

NOOIT MET VUUR (LUCIFER, KAARS, E.D.) EEN LEKKAGE OPSPOREN:

U kunt dit wel doen met b.v. zeepsop.

Het vloeistofreservoir van de gaslektester na de controle werkzaamheden naar beneden draaien tot het stuitpunt.


Thermisch beveiligd gasstel, de werking is als volgt:

Mocht de vlam niet direct willen ontsteken, dan even wat geduld hebben.

Oorzaak hiervan kan lucht in de gasleiding zijn, b.v. na aansluiting van een nieuwe gasfles.

De behandeling als boven vermeld blijven herhalen totdat ontsteking volgt.

Het gasstel is thermisch beveiligd.


Tanken van LP-gas (autogas) voor automobiel bij tankstation.

Indien uw automobiel op autogas (LPG) rijdt, dan dient u te weten dat bij het gas tanken (tankstation) voor uw automobiel:

Brandgevaar kan opleveren, omdat -na vulling van de LPG-tank- bij afkoppelen van de LPG gasaanvoerslang bij een tankstation altijd een lichte gaswolk vrij komt, die dan tot onder de caravan zou kunnen komen en zo de gasvlam van de kachel en/of die van de koelkast zou kunnen bereiken, met alle mogelijke gevolgen van dien.

Zo ook ingeval u benzine tankt zeer nabij een auto, die juist LPG-gas tankt.

Het is dus goed bij eenj tankstation hierop acht te geven!


  

>Ga naar "SMV het EI van Columbus"<

>Ga naar SMV "Technische ondersteuning en onderhoud"<

>Ga naar SMV "Elektrische apparatuur en aansluitingen"<

>Ga naar SMV "Gas en gasapparatuur"<

>Ga naar SMV "Elektronische remmen"<